Menu
Executive MBA

Executive MBA

Verden forandrer sig hele tiden. Det stiller krav til måden, vi driver virksomhed på. Og det stiller krav til dig, især hvis dit perspektiv er internationalt og ambitiøst. Din indsigt, dit udsyn og dine lederevner er afgørende for, at du kan påvirke udviklingen. Og med en Executive MBA fra Coventry University, får du internationale kompetencer og overblik til at navigere i forandringen.

International vinkling på tværs af fagområder

Evnen til at se større sammenhænge og perspektiver forudsætter en bevægelse fra specialist til generalist. Med tidssvarende og relevant undervisning i strategi, ledelse, human ressource management og økonomi får du den internationale vinkling på tværs af centrale fagområder, der er nødvendig for at videreudvikle dit faglige ståsted.

Højt fagligt niveau

Du får en internationalt akkrediteret uddannelse fra et af Storbritanniens mest moderne universiteter. En fleksibel, toårig uddannelse på deltid faciliteret af IBA International Business Academy, hvor engelsksproget undervisning, internationalt orienterede undervisere og 1 uges ophold på Coventry University tilsammen sikrer et højt fagligt niveau. Et vigtigt afsæt for din fremtidige karriere.

Virkelighedsnært læringsmiljø

For at sikre størst muligt udbytte arbejder vi i et virkelighedsnært læringsmiljø. Et miljø, hvor netværk, sparring, inspiration og dialog er grundsten. Vi kobler det bedste fra teori og praksis, og vi har ambitioner på hinandens vegne. Det faglige miljø skaber resultater, der med det samme er anvendelige i dit daglige arbejde og giver dig fremadrettet et værdifuldt netværk.

Er executive MBA noget for dig?

Executive MBA er til dig, der vil være attraktiv i internationalt orienterede miljøer. Som vil være i stand til at tage værdiskabende, rigtige beslutninger og reagere på forandringer og nye tendenser. Det er til dig, der vil arbejde seriøst med din egen udvikling og kvalificere dig inden for ledelse med relevante og moderne værktøjer til at påvirke og udvikle organisationer og mennesker i et internationalt perspektiv.

 

Mød de studerende på Executive MBA

Det fungerer godt med sammenspillet med Coventry University.

Martin Aadahl

Sales & Marketing Director, LEGOLAND Billund

Min værktøjskasse er blevet fyldt godt og grundigt op, og jeg har allerede fra dag 1 brugt uddannelsen i mit job.

Bjørn B. Lauritzen

Vicepresident, NCC Roads A/S

Uddannelsen har styrket mit fundament for management generelt.

Kirsten Præstgaard

Procurement Development Manager EMEA, ASSA ABLOY

Executive MBA uddannelsens opbygning

 • Uddannelsen er normeret til 2 år (max 5 år) fordelt på tre trimestre (4 måneder) pr år
 • Uddannelsen er akkrediteret af den engelske akkrediteringsinstitution QAA
 • Forløbet består af 9 fagmoduler og en afsluttende hovedopgave
 • Der tages 2 moduler samtidigt over et forløb på 10-12 uger
 • Hvert modul består af ca. 30 kontakttimer, inklusive ca. 10 timers online support og 120 selfdirected studietimer
 • Hvert modul afslutter du med en skriftlig opgave, præsentation eller eksamen
 • Executive MBA uddannelsen svarer til 90 ECTS point og der undervises og afprøves på engelsk

Principles of Marketing

En effektiv markedsføring er alfa omega for enhver virksomhed, hvis du vil give konkurrenterne baghjul. På dette forløb lærer du om de mange vigtige elementer i arbejdet med markedsføringen.   Du får viden om marketingbegreber og –processer og bliver udstyret med en stor værktøjskasse med relevante marketingværktøjer.

Du lærer om:

 • Marketingfilosofier og strategier, og hvordan du anvender dem succesfuldt i virksomheden
 • Markedssegmentering og positionering
 • At træffe vigtige beslutninger inden for marketing, bl.a. ved hjælp af en række værktøjer
 • Strategier og processer i forhold til forskellige kundetyper, såsom forbrugere, B2B-kunder og service sektorer.

Værdi for virksomheden

 • Du kan styrke din virksomheds markedsføring og konkurrenceevne
 • Du kan bidrage til udviklingen af markedsføringsstrategien i din virksomhed
 • Du bliver i stand til at identificere din virksomheds forbrugere og målgrupper.

 

Strategic Analysis

At lede en virksomhed kræver mere end et godt overblik. På dette forløb får du en dybdegående viden om de mange parametre, der ligger til grund for god ledelse. Du bliver også præsenteret for de mange interne og eksterne forhold, der påvirker den strategiske ledelse af en virksomhed.

Du lærer om:

 • Analyse af virksomhedes værdikæde, konkurrenceparametre og kernekompetencer
 • Benchmarking
 • Analyse af virksomhedens stakeholders
 • Organisationsstruktur og forandringsledelse
 • Virksomhedskultur, mission, og vision.

Værdi for virksomheden:

 • Du kan identificere og navigere efter de forhold, der påvirker den strategiske ledelse
 • Du bliver i stand til at definere din virksomheds kernekompetencer og konkurrencemæssige fordele
 • Du kan sikre din virksomhed en stærkere position på markedet ved hjælp af benchmarking
 • Du kan styrke din virksomheds forhold til stakeholderne.

Human Resource Management

Medarbejderne er en uundværlig ressource for virksomheden, og derfor er det vigtigt at arbejde strategisk og målrettet med Human Resource Management.   På dette forløb får du en dybdegående viden om HR-discipliner og om planlægning, finansiering, udvikling og motivation på både et strategisk og praktisk niveau.

Du lærer om:

 • Strategisk udvikling og implementering af HR
 • HRM i en social kontekst
 • HRM i den moderne virksomhed
 • Motivation og udvikling af medarbejdere
 • International HRM.

Værdi for virksomheden

 • Du kan analysere og vurdere HR i praksis i virksomhedens hverdag
 • Du kan bidrage til udviklingen af HR-områderne i din virksomhed
 • Du styrker arbejdet med virksomhedens vigtigste ressource.

 

Financial Analysis and Decision Making

Virksomhedens økonomiske fundament er en vigtig faktor for dens eksistens og for mulighederne for udvikling. På dette forløb får du strategiske og praktiske redskaber til at arbejde med de økonomiske og finansielle områder i en virksomhed, og du får viden om betydningerne og konsekvenserne af kort- og langsigtede økonomiske beslutninger og investeringer.

Du lærer om:

 • Finansielle analyseværktøjer
 • Finansielle discipliner
 • Langsigtede og kortsigtede økonomiske strategier
 • Virksomhedens investeringer og omkostninger.

Værdi for virksomheden:

 • Du får et økonomisk og finansielt indblik på strategisk niveau
 • Du kan bidrage til arbejdet med både de kortsigtede og langsigtede finansielle beslutninger.

Research Methods

Det er ikke ligegyldigt, hvordan du foretager din research og hvor du får dine data fra. På dette forløb bliver du præsenteret for de centrale begreber inden for ledelsesmæssig og samfundsvidenskabelig research. Du lærer om metoder og teknikker til research og du bliver i stand til at forholde dig kritisk over for dine indsamlingsmetoder og dit datamateriale.

Du lærer om:

 • Struktur og metoder i forhold til større projekter og opgaver
 • Researchmetoder og -strategier
 • Mål og målsætninger for din research
 • Dataindsamlingsteknikker
 • Kvalitative og kvantitative analysemetoder.

Værdi for virksomheden:

 • Du bliver i stand til at beskrive og gennemføre større projekter
 • Du kan deltage aktivt i virksomhedens forskningsarbejde
 • Du kan forholde dig kritisk og objektivt til virksomhedens forskningsarbejde.

 

Innovation Management

Virksomhedens evne til at innovere og udvikle sig er essentiel, hvis man vil følge med konkurrenterne i en international verden i konstant forandring. På dette forløb vil vi arbejde strategisk og praktisk med de mange områder inden for innovation.

Du lærer om:

 • Opbyggelse af et innovativt miljø for medarbejdere og organistaionen
 • Økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer i en innovationsproces
 • Definitioner og klassifikationer af innovation
 • Innovationsstrategier
 • Nationale og internationale forhold og udfordringer inden for innovation.

Vædi for virksomheden:

 • Du bliver i stand til at arbejde med virksomhedens innovationsstrategier
 • Du kan bidrage til virksomhedens innovationsproces
 • Du kan identificere virksomhedens udfordringer i forhold til innovation.

Economic Environment of Business

Selvom virksomheden har et godt strategisk fundament og en god økonomi, er der mange udefrakommende faktorer, der kan påvirke virksomhedens økonomi og dens økonomiske beslutninger. På dette forløb tager vi fat i de økonomiske udfordringer, virksomheder påvirkes af dagligt. Der sættes fokus på vigtigheden af økonomisk analyse på ledelsesniveau i både en national og international forretningsverden.

Du lærer om:

 • Mikro- og makroøkonomiske begreber
 • Virksomhedens udfordringer såsom omkostninger, effektivitet, konkurrence, monopoler og globalisering
 • Identificering af markedskræfter og markedets påvirkninger
 • Handleplaner for udefrakommende ændringer for virksomheden.

Værdi for virksomheden:

 • Du bliver i stand til at identificere de udefrakommende faktorer, der udfordrer virksomhedens økonomi og forretning
 • Du kan vurdere muligheder og risici for virksomheden.

 

Principles of Strategic Leadership

Som leder er det utrolig vigtigt at være bevidst om måden at være leder på, samt at kunne forholde sig kritisk og åben over for egne ledelsesevner. På dette forløb får du en strategisk og praktisk indføring i de vigtigste ledelsesbegreber og teorier.

Du lærer om:

 • Ledelsesbegreber og -teorier
 • Bevidsthed om egne lederevner, herunder selvindsigt, selvudvikling og udvikling af andre
 • Ledelse i en omskiftelig forretningsverden.

Værdi for virksomheden:

 • Du bliver en reflekterende leder
 • Du kan forholde dig kritisk til din egen lederrolle i virksomheden.

Management Consulting

Som leder er det vigtig, at du kan træde ind som rådgiver og konsulent – også uden for din egen virksomhed.   På dette forløb vil vi dykke ned i de teoretiske principper og de organisatoriske og analytiske modeller, der knytter sig til rollen som rådgiver og konsulent.

Du lærer om:

 • Rådgiverrollen
 • Værktøjer til at løse og gennemføre større opgaver og projekter
 • Ekstern rådgivning
 • Præsentationsteknikker.

Værdi for virksomheden:

 • Du bliver i stand til at se objektivt på store opgaver
 • Du kan undersøge og analysere et komplekst forløb på en struktureret måde.

Dissertation Executive MBA

Som afslutning på uddannelsen skal du skrive­ din hovedopgave. Hovedopgaven bygger på faget Research Methods og kan tage udgangspunkt i en udfordring fra din egen virksomhed. Du kan også vælge at dykke ned i et område, som du har særlig interesse i. I hovedopgaven skal du demonstrere de kompetencer og analytiske færdigheder, du har opnået gennem Executive MBA uddannelsen.

 

Optagelse på Executive MBA uddannelsen

For at blive optaget på Executive MBA uddannelsen, skal du have en af følgende baggrunde;

 • En bachelorgrad fra IBA, EASV eller andre anerkendte institutioner
 • Lignende uddannelse på bachelorniveau, f.eks. HD eller HA
 • Lignende, anerkendte uddannelser.

Herudover 2-3 års relevant erfaring fra erhvervslivet.

 

Pris

 • Uddannelsen koster DKK 149.000 og faktureres i fem rater
 • Tilmeldingsgebyr inkl. det første trimester DKK 41.000
 • Herefter DKK 27.000 pr. trimester, som hver består af to fagmoduler.